Metallformsprutning MIM

METALLFORMSPRUTNING MIM

Metallformsprutning, MIM, påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Metallpulver och plastmassa bakas till en ”deg” som man i värmt tillstånd formsprutar. Därefter sintras detaljen för att ta bort plastmassan och för att ge metallen dess slutgiltiga egenskaper.

Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision. Verktygskostnaden är något högre än för annan typ av gjutning varför MIM lämpar sig bäst för större serier. Eftersom graden av bearbetning minimeras så kraftigt så är kostnaden jämfört med tex skärande bearbetning väsentligt lägre.

Snabbfakta

• Fina ytor
• Noggranna toleranser
• Repeterbarhet
• Passar för komplex geometri
• Perfekt för oregelbundna former
• Många olika material kan användas

PRODUKTIONSTEKNIKER

PROTOTYPER

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmälltningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning  av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

PRESSGJUTNING

Kostnadseffektiv vid långa serier. Hanterar komplexitet och repeterbarhet mycket bra.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

MONTERING

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.