Prototyper

PROTOTYPER

Prototyptillverkning genom bearbetning, gjutning eller 3D-printing. Ett av företagets affärsområde har fått ett större fokus – Förmågan att erbjuda prototyper på projektstadiet med kapacitet för serietillverkning är unik

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Vi är mer än en leverantör av produkter. Vi bidrar med erfarenheter och kunskap när ett projekt föds. Där ger vi värdefulla råd om tillverkningsmetoder, material och legeringar. Den kostnadseffektivaste tillverkningsmetoden matchas mot den bästa logistiklösningen och för att visualisera dom valen hjälper vi er med prototyper

Tillverkningsmetod -> Prototyptillverkning -> Serieproduktion -> Lagerhållning

Vi kan gjuta eller genom skärande bearbetning ta fram en- till fåstyck av en detalj som skall serieproduceras. Här får man möjlighet att värdera design, konstruktion och hållfasthet. Prototyper som senare ska gjutas eller smidas bearbetas i samma material/legering som den tänkta färdiga produkten. Ytbehandlingar/beläggningar samt lackering utförs också.

PRODUKTIONSTEKNIKER

PROTOTYPER

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmälltningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning  av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

PRESSGJUTNING

Kostnadseffektiv vid långa serier. Hanterar komplexitet och repeterbarhet mycket bra.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

MONTERING

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.